อนุทิน 157800 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๑๓

ฝากตัว...รับใช้นาย

เป่าหัว...ผู้ขวางทางเดินนาย...

ส่งไปสู่ความตาย...ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ

ศพแรกผ่านไป...ศพสอง ศพสาม ค่อยๆ ผ่านไป...

หลงผิดคิดภาคภูมิใจ...ก่อนเดินมาถึงวันนี้...ความเห็น (0)