อนุทิน 157787 - ฉัตรฑริกา บุญมณีพันธ์

                                                               

ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินนั้นมีบทบาทและสำคัญมากในชีวิตเพราะทุกๆวันเราต้องซื้อของกินของใช้ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้เงินซื้อ การที่มีเงินมากก็สามารถตอบสนองความต้องการได้มากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

คนเรามักจะถูกแบ่งระดับชนชั้นฐานะโดยเงินที่มีอยู่ จึงทำให้คนหลายๆคนคิดว่ามีเงินก็เหมือนมีทุกสิ่ง มีเงินก็มีคนนับถือ เกรงใจ ให้ความเคารพยกย่อง ต่างกับคนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยก็จะถูกเปรียบเทียบเป็นคนฐานะยากจน มักจะถูกคนมองข้ามหรือไม่ค่อยให้ความสนใจ ทำให้คนบางคนไม่พอใจในฐานะและสิ่งที่ตนมี จึงทำให้คิดว่ามีเงินก็เหมือนเป็นพระเจ้า ทำให้อำนาจของเงินคลอบงำความคิดของคน เวลาทำอะไรก็ต้องมีเงินตอบแทน คนบางคนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช้

เขียน 30 Apr 2018 @ 22:23 ()

คำสำคัญ (Tags) #เงินเสมืนทุกอย่างความเห็น (0)