อนุทิน 157784 - Rungnapa Sarapan

"การเตรียมตัวเพื่อรับวิกฤติการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ"สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทุก ๆ ข้อมูลล้วนบ่งบอกวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเข้ามาเยือน ซึ่งหลายสำนักก็เป็นห่วงว่า จะอาการหนักกว่าปี พ.ศ.2540 ที่ผ่านมา เนื่องจากว่าปัญหาที่เข้ามารุมเร้านั้นมากมายเหลือเกิน และน่าจะมากกว่าอดีตที่ผ่านมาเช่น ปัญหาราคาน้ำมันที่แพงมากๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน , ปัญหาความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงซึ่งมีผลอย่างมากต่อความเชื่อมั่น, ปัญหา "ข้าวยากหมากแพง" ซึ่งส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้ออาจจะมีตัวเลขสูง

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย - อย่าลงทุนสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่จำเป็นในช่วงนี้ เช่น ไม่มีการลงทุนในการขยายสาขา , ไม่ควรลงทุนในสินค้าใหม่หรือแนะนำสินค้าใหม่ , การลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรที่ไม่จำเป็นหรือถ้าจำเป็นต้องคิดว่าจะเลื่อนได้หรือไม่ หรือถ้าจำเป็นจริง ๆ อาจจะต้องคิดเป็นการเช่าแทน , ไม่ทุ่มงบประมาณในการทำโฆษณาเพราะไม่สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้น 

 - ไม่ควรกู้เงินเข้ามาเพิ่มภาระ ควรพยายามบริหารด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดที่มีและใช้นโยบายการต่อรองเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีให้มากที่สุด

 - ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องลงทุนต้องไม่ควรเกินร้อยละ 30 ของเงินสดที่มีในมือ ถ้าเกินร้อยละ 30 ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรลงทุนหรือไม่ เพื่อให้มีเงินสดคงเหลือให้มากที่สุดสำหรับการรองรับสภาวะฉุกเฉินและสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตได้ยาวนานที่สุด เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะนานแค่ไหน

 - ‎ควรให้เวลาอย่างมากและใกล้ชิดกับธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ เช่น การมาทำงานเช้ามากขึ้นและกลับบ้านช้ามากขึ้น , การพูดคุยกับหัวหน้างานต่างๆ

   

เขียน 30 Apr 2018 @ 22:09 ()

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจ#ความพร้อม#เตรียมรับมือความเห็น (0)