อนุทิน 157781 - พงศธร เฮงสุวรรณ์

การส่งออกจากไทยไปจีน และการนำเข้าจากจีนมาไทย

การส่งออกจากไทยไปจีน

มีสินค้าดังต่อไปนี้  ผักสดและผลไม้  ยางพารา และ สินค้าหมวดพิเศษอื่นๆ

ผักสดและผลไม้

ได้แก่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน กล้วย มะขาม ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียน น้อยหน่า ฝรั่ง มะพร้าว มะเฟือง มะละกอ มังคุด ลองกอง ละมุด ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม  ส้มโอ สับปะรด เสาวรส

สินค้าหมวดพิเศษอื่นๆ

 1. อุปกรณ์ทางเคมี
 2. อุปกรณ์หลอมโลหะ
 3. เครื่องจักรทางวิศวกรรม
 4. อุปกรณ์การยกเคลื่อนย้าย
 5. อุปกรณ์ผลิตกระดาษ
 6. อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 7. อุปกรณ์บรรจุและแปรูปอาหาร
 8. เครื่องจักทางเกษตรกรรม
 9. เครื่องจักรการพิมพ์
 10. เครื่องจักรสิ่งทอ
 11. สินค้าประเภทเรือ
 12. ตลับหมึกพิมพ์

การนำเข้าจากจีนมาไทย

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 (สัดส่วน 20-60%) ได้แก่ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ปุ๋ย เซรามิก กระเป๋า รองเท้า ของเล่น ด้ายและเส้นใย เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน

เขียน 30 Apr 2018 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)