อนุทิน 157778 - Areeya Taweekij

ถ้าจะพูดถึงวิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคต จากความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่า

          วิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคตจะรุนแรงมากขึ้น  เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การค้าระหว่างประเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตของคนบนโลก การมีค่าเงินสกุลใหม่ที่เข้ามาและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมที่ไร้เงินสดในอนาคต เป็นปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำให้อนาคตวิกฤตการณ์โลก อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น 

นอกจากการคาดการณ์วิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคตแล้ว เราทุกคนยังต้องรู้จักเตรียมพร้อมรับมือ ถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์เงินในอนาคต

  1. สำรวจความเสี่ยงต่างๆของตนเอง เช่น ค่าผ่อนชำระค่าบ้าน ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย 
  2. ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับตนเอง โดยไม่จำเป็น
  3. รู้จักเก็บออม ตั้งแต่ วันนี้ และหมั่นศึกษาหาความรู้ เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
  4. เลือกการลงทุนและประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่ตนเอง


เขียน 30 Apr 2018 @ 21:38 ()

คำสำคัญ (Tags) #เงิน#อนาคต#วิกฤตการณ์โลกความเห็น (0)