อนุทิน 157771 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๐๙

ในการเสนองาน...เริ่มเข้มงวด เพราะอดทนมานานในการเขียนรายการ...ซึ่งบางครั้งน้อง ๆ เจ้าหน้าที่เขียนเหตุผลความจำเป็นไม่เหมาะสมกับการให้ข้อมูลในแบบฯ บางครั้งอ้างเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่ในการทำงานราชการ...โดยเฉพาะนำมาใช้ในเรื่องของการเบิกเงิน ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ ทำให้ดูเหมือนกับการทำงานจะอ่อนด้อยมาก ในปัจจุบันนี้...แม้แต่การเขียนข้อความในบันทึกข้อความ...บางคราวก็กระโดดข้าม ไม่เขียนสะงั้น ปล่อยให้โล่ง ๆ...สำหรับฉันไม่เคยทำ ราชการทำมาให้เขียนก็เขียนให้ครบ เพราะเข้าใจคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ...ฉันยังเคยถูกเจ้าหน้าที่การเงินชมว่า เขียนเบิกค่าเช่าบ้านครบทุกช่อง มิเคยปล่อยว่างให้เป็นช่องโล่ง ๆ เพราะถือว่า นี่คือ หน้าที่ของฉันเองต้องเขียน...แต่ที่เห็น ๆ บางคนปล่อยว่าง เซ็นต์ชื่ออย่างเดียว...มันใช่รึ??? หุหุ...สงสารเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเบิกเงินเลยอ่ะ!!! พอบอกก็ชักสีหน้า ไม่พอใจ...ตายยยยยยยยย...

เลยนำมาตรการใหม่มาใช้...เพราะ ผอ.สนอ.มอบอำนาจให้ฉันล่ะ!!!...ใครไม่เขียนเหตุผลที่เหมาะสมมา ตีกลับ ไม่เบิกให้ จบ...เพื่อฝึกให้เป็นคนรอบคอบ มีระเบียบมากขึ้นกับการทำงานที่มีคุณภาพ...ความเห็น (0)