อนุทิน 157736 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๐๒

เมืองไทย...ยังขาดการสร้างระบบให้เข้มแข็งในเกือบทุกเรื่อง สิ่งที่ใกล้ๆ ตนเอง คือ ระบบครอบครัว...ภาระนี้ใครกันที่ดูแลและรับผิดชอบ เพราะมันคือรากฐานของสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่อง "การสร้างจิตสำนึก" ที่ถูกที่ควร

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สถานบันครอบครัว..เป็นหลักจริงครับท่าน ผอ.