อนุทิน 157713 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๙๕

จงมีคุณค่า...ในตัวของเราเอง...ฝึกการอยู่คนเดียวให้เป็น...สุดท้ายทุกคนก็ต้องอยู่คนเดียว...

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)