อนุทิน 157711 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๙๓

ขอบคุณ...โลกปัจจุบัน ที่ทำให้ฉันรู้อะไรมากขึ้น และคิดต่างมุมจากเดิมมากขึ้น

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)