อนุทิน 157699 - prayat duangmala

หลายวันไม่ได้เข้ามาเยี่ยมกัลยาณมิตรคิดถึง..ด้วยภาระหน้าที่ ที่ไม่ได้ใช้ระบบอินเทอรเน็ต..ในช่วงที่เข้าชั้นฟื้นฟูคุณธรรม ดูแลจัดการบริหารเครื่องความสะอาดห้องน้ำ อาหาร..ที่นอน ตลอดสามวัน..เมื่อจบแล้ว ตรวจดูไลน์ของหน่วยงานให้จัดการส่งงานยืนยันตัวตนนักเรียนปี 60 พร้อมกับการเรียนต่อของนักเรียนในโรงเรียน..

เขียน 24 Apr 2018 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)