อนุทิน 157698 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๙

ปัจจุบัน...เห็นถึงความคิดของเด็ก ๆ เปลี่ยนไปเยอะมากเลย...ฉันจะเป็นคนชอบมองโลกแบบสร้างสรรค์ การเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน...เมื่อส่วนรวมได้ส่วนตนจะตามมาเอง...จะไม่มองคิดแต่ส่วนตนมากเกินไป เพราะประเด็นหลังทำให้สังคมเดือดร้อน การมองภาพของสังคมต้องมองภาพองค์รวมให้ได้มากกว่า...ฝึกกระทำแบบนี้เรื่อย ๆ นั่นคือ ความสงบสุขของสังคมจะเกิดขึ้น

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)