อนุทิน 157691 - ฉัตรฑริกา บุญมณีพันธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับตัวรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาด E-Commerce 

        การขยายตัวของตลาด E-Commerce มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ผู้ประกอบการSME ที่จะต้องมีการปรับตัวต่อความต้องการของผู้บริโภคดังนี้

1) การดำเนินธุรกิจจะเป็นแบบ Multi-Online Channel มากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลาย การเลือก Platformขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและต้องดูจากหลายๆปัจจัย เช่น ประเภทของสินค้า เงินลงทุน ความรู้ความเข้าใจหรือความพร้อมของผู้ประกอบการ SME

2) ประเภทของสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce ต้องมีความหลากหลายมากขึ้น โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง

       ช่องทางการตลาดและการซื้อขายสินค้าออนไลน์จะกลายเป็นช่องทางการค้าที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันมาเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น  การเข้าสู่ตลาด E-Commerceสามารถทำได้โดยง่ายและมีหลากหลาย Platform ให้เลือก

เขียน 23 Apr 2018 @ 22:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #การรับมือ SMEความเห็น (0)