อนุทิน 157672 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๕

การอยู่เงียบ ๆ คนเดียว...ทำให้เราได้อะไร หลาย ๆ อย่าง...ได้งาน ได้พักสมอง ได้ทบทวนอะไรในบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราเอง...เป็นอันว่า "ฉันชอบ...อยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว" มีบางคนบอกว่า...อยู่เงียบ ๆ ระวัง! ความคิด ฯ ...แน่นอน!!! หากคิดไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น...แต่ในความคิดของฉัน การอยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว หมายถึง การมีจินตนาการ ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ต่อตนเองและสังคม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบกับการอยู่เงียบ ๆ เหมือนกันค่ะคุณบุษ ความเงียบทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างแบบมีสติจริง ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณแม่มด…ทำให้สงบ เงียบ นิ่งดีค่ะ