อนุทิน 157668 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๒

วันนี้วันพระ...อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด...อยู่ร่วมมิตรให้ ระวัง!!! วาจา...

๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)