อนุทิน 157667 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๑

คนเราต้องมีสติ...และไม่ต้องไปตัดสินคนอื่น...อย่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น โดยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย

๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (1)

เห็นด้วยครับ