อนุทิน 157657 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๗๙

การมีวิสัยทัศน์...คือ การมองได้ไกล สามารถประยุกต์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเหตุการปัจจุบันและที่ผ่านมาในอดีตได้...คนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่า สามารถทำการใด ๆ ได้เร็วกว่า...มองได้อย่างรอบคอบกว่าและมีโอกาสได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์หรือคนที่ไม่ได้คิดอะไรเลย

๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)