อนุทิน 157655 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๗๗

การฝึกจิตให้นิ่งๆ นั่นคือ การดูที่ตนเองเท่านั้น...ทุกเรื่องราว ผ่านมาให้เป็นเพียงแค่ตัวเราได้รู้ ได้เห็น มันเข้ามาเพื่อทดสอบตัวเรา...จริงแท้ อย่าไหลตาม...

๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)