อนุทิน 157654 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๗๖

หากคุณโมโห...ลองนั่งนิ่ง ๆ ดูสิ!!! เป็นการฝึกจิตตนเองว่า...จะทำหรือไม่? ถ้าได้ ถือว่าผ่านอีกขั้นหนึ่ง...ถ้าไม่ได้ ถือว่ายังต้องฝึกอีก...คริๆๆ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)