อนุทิน 157643 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๗๔

ปัจจุบันมีทั้งการรู้จริง...และรู้ไม่จริง...สิ่งใด คือ ตัวพิสูจน์

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)