อนุทิน 157642 - บุษยมาศ

๑๓๗๓

หากคุณเป็นดินสอ...ที่เขียนความสุขให้กับใครเขาไม่ได้...ก็จงพยายามเป็นยางลบที่ดี...ที่คอยลบความทุกข์ให้กับคนบางคนได้บ้าง

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)