อนุทิน 157639 - ต้นโมกข์

เล่าจื้อสอนว่า

ผู้ปกครองที่ดีที่สุดนั้น ราษฎรเพียงแต่รู้ว่ามีเขาอยู่   ที่ดีรองลงมา ราษฎรรักและยกย่อง ที่ดีรองลงมา ราษฎรกลัวเกรง

รองลงมาเป็นอันดับสุดท้าย ราษฎรชิงชัง

เมื่อนักปกครองขาดศรัทธาในเต๋า ก็มักต้องการให้ประชาชนมาศรัทธาในตน

แต่สำหรับนักปกครองที่ยอดเยี่ยมนั้น เมื่อภารกิจได้สำเร็จลงแล้ว การงานได้ลุล่วงลงแล้ว

ราษฎรต่างพากันภาคภูมิใจและกู่ก้องว่า " การงานนั้นล้วนสำเร็จลงด้วยความสามารถของเรา"

เขียน 19 Apr 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (2)

สวัสดีปีใหม่ไทยครับครู…

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่เช่นเดียวครับ