อนุทิน 157635 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๐

การกระทำอะไรในทุกวันนี้...ต้องให้ความระมัดระวัง!!! ให้มาก ๆ เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไป...ความใส่ใจ ปกป้อง เอื้ออาทร ลดน้อยถอยลง...การคิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)