อนุทิน 157631 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๖

คนแกร่ง...มิได้แปลว่า "เก่ง"...แต่หมายถึงว่า...คนที่มีประสบการณ์ ผ่านโลกการใช้ชีวิต...การทำงานมามากพอที่จะมีภูมิต้านทานสิ่งต่าง ๆ มาได้...โดยใช้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยให้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านไปได้

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)