อนุทิน 157621 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๒

"การรู้ธรรม" เป็นสิ่งที่ดี...แต่สำหรับโลกนี้...ต้องการ "ผู้ที่ประพฤติธรรม"

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)