อนุทิน 157609 - ต้นโมกข์

การใช้ have to, must, และ don’t have to

คำว่า have to กับ must แปลว่า จะต้อง แต่มีวิธีการใช้ ดังนี้

คำว่า have to ใช้ในกรณีที่ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าคุณ หรือ กฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์บอกว่าคุณจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เช่น

You have to wear the seat belt when you drive It’s the law. คุณต้องใส่เข็มขัดนิรภัย เมื่อคุณขับ มันเป็นกฎหมาย

แต่เราไม่ใช้ You must wear the seat belt เป็นขัดขาด

คำว่า must ใช้ในกรณีที่เป็นการสั่งตนเอง ว่าจะไม่ต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

I must buy some milk later. ฉันต้องซื้อนมทีหลังดีกว่า เราไม่ใช้ I have to buy some milk. เพราะไม่มีคนที่มีอำนาจเหนือเราต้องการ

คำว่า don’t have to แปลว่า ไม่จำเป็นต้อง ไม่เกี่ยวอะไรกับ must หรือ have to เช่น

I don’t have to get to work until 11 am. tomorrow. My boss is away. ฉันไม่จำเป็นต้องไปทำงานตอน 11 โมงหรอก เจ้านายของฉันยังไม่กลับ

จาก Daily English Learning

เขียน 17 Apr 2018 @ 18:46 ()


ความเห็น (2)

ขอบคุณที่เขียนอนุทิน เรื่องภาษาอังกฤษ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ