อนุทิน 157603 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๘

บ้านที่มีความสุข...ไม่ใช่บ้านที่มีรถคันใหญ่โต...ไม่ใช่บ้านที่โก้หรู หลังใหญ่...ไม่ใช่บ้านที่ร่ำรวย...แต่คือบ้านที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและความเข้าใจกันของคนภายในครอบครัว...เพราะหากทุกครอบครัวเป็นแบบหลัง จะทำให้สังคมส่วนใหญ่มีความสงบสุขและสังคมน่าอยู่

๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)