อนุทิน 157597 - ยุวธิดา รอดจันทร์ทอง

ธุรกิจท่องเที่ยว 2561

             ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากระแสการท่องเที่ยวตามละครนั้นมาแรงมาก เกิดแรงจูงใจให้องเที่ยวมากขึ้นในสถานที่ต่างๆ เกิดรายได้หมุนเวียนมากขึ้นทั้งท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ               

             นอกจากนี้เป็นการเดินทางในวันหยุดเพื่อพักผ่อนโดยไม่ทำอะไร อันเป็นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจจากการทำงานให้หมดไป และเรียกพละกำลังกลับคืนมา สำหรับเริ่มต้นทำงานในวันใหม่ บางคนอาจจะไปพักฟื้นเพราะป่วยไข้ มักจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใด เช่น สถานที่ชายทะเลที่มีลมพัดหรือสถานที่บนเขาที่อากาศหนาวเย็น หรืออาจรักษาโรคผิวหนังใกล้บริเวณบ่อน้ำร้อน เป็นต้น

             ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้วที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ส่งผลทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวความเห็น (0)