อนุทิน 157587 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๒

ขอเพียงให้รู้ว่า...มนุษย์มีความสามารถทุกคน...ความสามารถนั้น อาจมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันได้...ในการสอนคน พยายามดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้...เฉกเช่น ปัจจุบัน เวลาฉันทำงานกับน้องๆ ในกองบริหารงานบุคคล...ฉันจะมองดูว่า พวกเขามีความสามารถด้านไหน..แล้วดึงความสามารถของเขาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...(Learning + Competency + Skill)...เพราะการทำงานของคน เราต้องรู้จักบูรณาการและประยุกต์ใช้

๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)