อนุทิน 15756 - จิดาภา ช่วยทอง

  ติดต่อ

การสัมนาหัวข้อ  พรบ ว่าด้วยการกระทผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการดีที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

ความรู้ที่ได้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)