อนุทิน 157546 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๖

ยิ่งอายุมากขึ้น...ยิ่งพิจารณาตัวเองมากขึ้น...เราจะเห็นถึงซึ่งสัจธรรมชีวิตเพิ่มมากขึ้น นี่คือ ตัวตนของฉันเอง...หมั่นฝึกจิตให้นิ่ง สงบ เย็นลง จะทำให้เข้าใจตัวเราเองและเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)