อนุทิน 157540 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๔

เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑...ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑...กับคุณลักษณะคุณภาพของบัณฑิตไทยในอนาคตว่าต้องมีสิ่งใดบ้าง...สิ่งต่าง ๆ ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้กับหนูฟ้าครามและนายสกาย...เห็นถึงการพัฒนาของหนูสองคนแล้วนะคะ...เยี่ยมคร่าาาาาา...เป็นหน้าที่ของย่าที่จะช่วยพัฒนาเด็กในอนาคตของชาติเช่นหนูค่ะ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)