อนุทิน 157527 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๑

หนังสือเล่มสำคัญที่สุดที่ตัวเราต้องอ่านให้มากที่สุด นั่นคือ หนังสือที่มีชื่อว่า "ตัวเรา"...ส่วนหนังสือเล่มอื่น คือ อ่านเพื่อเรียนรู้ นำความรู้นั้นมาปรับปรุงตัวของเราเองให้ดียิ่งขึ้น...สุดท้าย จะทำให้ดูคนออก บอกคนเป็น...

๙ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)