อนุทิน 157518 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๐

คิดในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่น...นั่นคือ การคิดนอกกรอบ...แต่การคิดนอกกรอบต้องไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

๘ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (1)

จริงค่ะบางคนบอกคิดไม่เหมือนคนอื่นแต่บอกว่าตัวเองคิดนอกกรอบ