อนุทิน 157513 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๕

"สิบปากว่า...ไม่เท่าตาเห็น...สิบตาเห็น...ไม่เท่ากับการพิสูจน์ด้วยตนเอง"

๘ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)