อนุทิน 15751 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

นักกายกรรมผู้มีกำลังมากคือ นักมวยปล้ำผู้มีกำลังมหาศาลนั้น ก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อน การเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลาย ผู้ไม่ยอมเสียสละอะไร ย่อมไม่ได้อะไร


จงดูเถิด...มนุษย์ทั้งหลายรดน้ำต้นไม้ที่โคน แต่ให้ผลที่ปลาย (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 19 Jul 2008 @ 16:00 ()


ความเห็น (0)