อนุทิน 157499 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๒

ฝึกจิตให้นิ่ง ๆ...ภาวนาจิตให้ดี ๆ...อย่าให้สิ่งใดมากระทบจิต สุดท้ายแผ่ส่วนบุญให้กับทุกสรรพสิ่ง รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมารับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัตินี้ด้วยเทอญ...ชีวิตนี้เท่านี้ ก็มีความสุขใจพอล่ะ!!!

๗ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)