อนุทิน 157465 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๘

"อ้าปาก...ก็เห็นลิ้นไก่"...คำ ๆ นี้ ยังใช้ได้อยู่เสมอกับคนที่เคยมีประสบการณ์มากกว่า...มองเห็นลักษณะ,อาการของอีกฝ่ายที่กำลังแสดงอะไรบางอย่างออกมา...

๔ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)