อนุทิน 157456 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๗

มีอะไรบางอย่าง...ที่ซ่อนอยู่ในความคิดเสมอ

๓ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (1)

จริงค่ะ