อนุทิน 157454 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๖

๔ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากรกองบริหารงานบุคคลจาก มรภ.เชียงราย มาศึกษาดูงานที่กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม

รอรับได้เพียงครึ่งวันเช้าเท่านั้น เพราะช่วงบ่ายต้องรีบเดินทางเข้า กทม. เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ

ของบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

๓ เมษายน ๒๕๖๑

เขียน 03 Apr 2018 @ 12:29 () แก้ไข 03 Apr 2018 @ 12:29, ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาระงาน#เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"#บุษยมาศ แสงเงินความเห็น (0)