อนุทิน 157452 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๕

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา...เข้าร่วม RETREAT กับมหาวิทยาลัยที่ BlueSky รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้อะไรต่าง ๆ มากมาย...แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวออกนอกระบบ...ว่าแต่ว่าจะจริงจังมากแค่ไหน?..."จริงจังแค่ไหน...แค่ไหนเรียก จริงจัง" อิอิ...

๓ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)