อนุทิน 157441 - Kulthida Saito

การค้าไทยไปสิงคโปร์!!
        ประเทศไทยมีสินค้ามากมายที่ส่งออกไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแถบอาเซียนหรือยุโรป ทำให้ผู้ประกอบการและประเทศมีรายได้ เพราะสินค้าที่ส่งไปขายต่างประเทศนั้นมีราคาที่สูงกว่าการขายสินค้าในประเทศ และสินค้าต้องมีคุณภาพจึงจะส่งออกได้
        หนึ่งในประเทศที่เราส่งออกนั้นก็มีประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญสามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจคล่องตัว เนื่องจากสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย อัตราภาษีที่ แข่งขันได้ และบุคคลากรมีความรู้/ความชำนาญระบบการทำงานที่เป็น ระเบียบและมีประสิทธิภาพใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการส่งออกต่อ (re-export) สินค้าไทยไปสู่ ประเทศที่สาม 
        เพราะทำเลที่ตั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก ทำให้มีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะทำธุรกิจ โดยสินค้าส่งออกหลักของไทยไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผง วงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักร กลและส่วนประกอบของเครื่องบิน

เขียน 02 Apr 2018 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)