อนุทิน 157438 - Treechat Teomsaithong


ความสัมพันธ์ระหว่างไทย VS สิงคโปร์

ความสัมพันธ์ทั่วไป

     ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ยังมีความใกล้ชิดโดยบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในรอบด้าน และในการพัฒนาการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีกลไกแบบทวิภาคี

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง

     ไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เสถียรภาพทางการเมืองไทยจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกระตุ้นให้สิงคโปร์รื้อฟื้นความร่วมมือกลไกทวิภาคีกับไทย

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

     สิงคโปร์เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 5 ของไทย รองจากญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ และมาเลเซีย ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 9 ของสิงคโปร์ สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ คือ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เป็นต้น ในส่วนของด้านแรงงาน สิงคโปร์เป็นตลาดสำคัญของแรงงานไทยลำดับสองรองจากไต้หวัน

เขียน 02 Apr 2018 @ 18:05 ()


ความเห็น (0)