อนุทิน 157419 - ธเนศ อยู่เย็น

กห.สิงคโปร์ถกนายกฯชี้อาเซียนต้องพร้อมรับเหตุรุนแรง-2.jpg

ความเเตกต่างการพัฒนาระหว่างไทย กับ สิงคโปร์

การศึกษาไทย ระบบการศึกษาไทยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะขณะนี้ทุกตัวชี้วัดต่างระบุขีดความสามารถของเด็กนักเรียน ครู โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่เริ่มถดถอยลงตามลำดับ นำไปสู่คำถามที่ทุกคนกังวลว่าการศึกษาไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติจริง เช่น คะเเนนสอบ O-NET ที่ตํ่ากว่ามาตราฐาน การอ่านหนังสือวันละ3-7บรรทัด การสอนที่เน้นท่องจำเเบบนกขุนทองจนมากเกินไป และได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วระบบการศึกษาในไทยนั้นย่ำแย่แค่ไหน เงินงบประมาณที่ถมลงไปไม่เคยพอ

การศึกษาสิงคโปร์ เน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อการดำรงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดีของชาติ กระบวนการพัฒนาการศึกษามุ่งให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสุด เช่น เน้นการเเก้ปัญหาชีวิตจริง การวางเเผนอนาคตตั้งเเต่เด็ก สอนเน้นถาม-ตอบเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าท่องจำ สอนการปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี

การลงทุนไทย โดดเด่นมีทรัพยากรเพียงพอจะสามารถนำผลพลอยได้หลายๆอย่างกลับมาสู่ประเทศ ทั้งเรื่องของทรัพยากร ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เช่น เกษตรกรรม ที่ถือว่าเป็นอาหารของโลกเลยก็ว่าได้ เช่น ข้าว ข้าวโพด น้ำมะพร้าว ทุเรียน พืชเหล่านี้สามารถปลูกได้ที่ประเทศไทยทั้งหมด และไทยยังมีสัดส่วนการส่งออกพืชเหล่านี้จำนวนมาก การที่จะปลูกพืชเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องอาศัยภูมิอากาศสภาพดิน

การลงทุนสิงคโปร์ ด้านการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนต่างประเทศที่เท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ โดดเด่นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในการดึงดูดนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เเละประสิทธิภาพการทำงานของเเรงงานที่ทั่วประเทศจับตามองมาก เป็นศูนย์การการเงินระหว่างประเทศรวมถึงศูนย์กลางการเดินเรือ ตอนนี้ทางสิงคโปร์กำลังเน้นการขยายระบบเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น และลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า 

เขียน 01 Apr 2018 @ 21:10 () แก้ไข 01 Apr 2018 @ 21:11, ()


ความเห็น (0)