อนุทิน 157414 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๙๘ |

"๑ เปอร์เซ็นต์"

มีโอกาสเท่าไรที่คนตาบอดจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์? มีโอกาสเท่าไรที่คนเป็นอัมพาตจะเขียนหนังสือสักเล่ม? มีโอกาสเท่าไรที่คนแขนขาพิการจะวาดรูป? มีโอกาสเท่าไรที่คนหูหนวกจะแต่งเพลง?

แค่คิดก็เป็นไปไม่ได้แล้ว ความเป็นไปได้อย่างมาก็แค่ ๑ เปอร์เซ็นต์

คนส่วนใหญ่ประเมินโอกาสของความสำเร็จก่อนลงมือทำ ถ้ามีโอกาส ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อาจจะลองเสี่ยง ถ้าแค่ ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็มักไม่ทำ ไม่ต้องพูดถึง ๑ เปอร์เซ็นต์

แต่ในโลกนี้มีตัวอย่างคนมากมายที่ลงมือทำแม้มีโอกาสทำสำเร็จเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ เมื่อลงมือทำอย่างจริงจังและมุ่งมั่น เปอร์เซ็นต์สำเร็จก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

วิสัยทัศน์ กำลังใจ ความมุ่งมั่น การทำงานหนัก เหล่านี้เปลี่ยน ๑ เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

วินทร์ เลียววาริณ
๑ เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้

เขียน 31 Mar 2018 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)