อนุทิน #15741

Wise men learn from others' experience.

Fools by their own.

คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น

คนโง่เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง

 

 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)