อนุทิน 157408 - นาย กัมปนาท ตั้งประจักษ์

ระบบ EIS


ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems :EIS )

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คือ MIS ประเภทพิเศษที่ถูกพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ใช้ระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกันทำให้ผู้บริหารไม่ต้องจำคำสั่ง

คุณสมบัติของระบบ EIS– มีการใช้งานบ่อย– ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง– ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร– การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม– การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน– ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย– การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ– ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด

ข้อดีของระบบ EIS1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน2. การใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์3. ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ต้องการ4. ทำให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น5. มีการกรองข้อมูลให้ประหยัดเวลา6. ทำให้ระบบสามารติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้น

ข้อด้อยของระบบ EIS1. มีข้อจำกัดในการใช้งาน2. อาจทำให้ผู้บริหารจำนวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเกินไป3. ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากระบบ4. ไม่สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้5. ระบบอาจนะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้6. ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา7. ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของข้อมูล

เขียน 31 Mar 2018 @ 15:40 () แก้ไข 31 Mar 2018 @ 15:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #eis#​ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง​ความเห็น (0)