อนุทิน 157392 - prayat duangmala

พรุ่งนี้แล้วที่นักเรียนปิดเรียนเป็นทางการ..ผอ.นัดประชุมนอกสถานที่..ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 61 และทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง จาก ปี 51 55 เป็น 61 ทั้งการทำแบบประเมินผล วัดผล ของโรงเรียน..แต่พอจะใช้ก็ยึดหลักสูตรแกนกลาง..หลักสูตรท้องถิ่น..ก็ประเมินเฉพาะโรงเรียนตามบริบทโรงเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พอเด็กไม่ได้คะแนนก็เอาเด็กมาเข็ญอีก เด็กไม่มีความสุขกับการทำกิจกรรมที่เขาต้องการ..

เขียน 29 Mar 2018 @ 17:52 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ