อนุทิน 157386 - prayat duangmala

วันนี้ตั้งแต่เก้าโมงเศษเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตามที่สหกรณ์กำหนดให้สมัครสมาชิกฌาปนกิจใหม่ ต้องทำใหม่เกิดจากการบริหารจัดการที่บกพร่องของคณะกรรมการสหกรณ์ ข้าราชการครู ทั้งบำนาญ และสมาชิกสมทบมากจนล้นสหกรณ์..เหนื่อยทั้งวัน..การแจ้งเอกสารของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าก็ไม่ชัดเจน ต้องกลับมาหารเอกสารยื่นใหม่หลายคนก็บ่น..ทั้งที่เป็นสมาชิกอยู่แล้สต้องสมัครใหม่และจ่ายเงินค่า..ศพล่วงหน้าอีกหลายพัน..นี้คือความล้มเหลวของการบริหารจัดการ..ในสหกรณ์(สารคาม)...

เขียน 28 Mar 2018 @ 17:43 ()


ความเห็น (1)

โชคดี ที่ผมไม่มีสหกรณ์อมทรัพย์ครู