อนุทิน 157384 - พี่มด

พี่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลายครั้งที่สับสนกับคำที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ของหน่วยงานๆ ที่ต้องการแสดงความจงรักภักดี ซึ่งชื่อกิจกรรมมีทั้งเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ จึงได้ไปสืบค้นเพื่อหาคำตอบ และได้พบว่า...

"เฉลิมพระเกียรติ"
หมายถึง การเฉลิมฉลองเพื่อถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เป็นต้น

"เทิดพระเกียรติ"
หมายถึง การเทิดทูนนับถือในพระปรีชาสามารถด้านใดด้านหนึ่งเพื่อถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยพึงจำว่าเพื่อ "เทิดทูน" โดยจะต้องอ้างถึงหรือกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ คีตราชัน (เพื่อยกย่องเทิดทูนนับถือในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี), กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ (เพื่อยกย่องเทิดทูนในพระปรีชาสามารถด้านกีฬา) เป็นต้น

หลักควรจำง่ายๆ ก่อนใช้ คือ หากเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัด “ฉลอง” เพื่อถวายพระเกียรติ ให้ใช้ “เฉลิมพระเกียติ” หากต้องการ “เทิดทูน” ยกย่อง ในพระปรีชาสามารถด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อแสดงความนับถือเทิดทูนให้ได้รับพระเกียรติ ก็ให้ใช้คำว่า “เทิดพระเกียรติ” โดยทั้งสองกรณีจะเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญต่างๆ ของพระองค์ท่านเสมอ

อ้างอิงจากBlog ของทิวสน ชลนรา 

วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson/2014/09/02/entry-1


เขียน 28 Mar 2018 @ 09:30 () แก้ไข 28 Mar 2018 @ 09:46, ()

คำสำคัญ (Tags) #เฉลิมพระเกียรติและเทิดพระเกียรติ#คำที่ควรรู้ความเห็น (0)