อนุทิน 15738 - Ka-Poom

Ka-Poom

ดั่งวรรณกรรมและงานเขียน :

นำหนังสือสองเล่มไปร่วมพูดคุยกับ อ. Wasawat Deemarn

Book

นำอีกสองเล่มมาร่วมแจมด้วยกัน...

"อิทัปปัจจยตา"... หนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน...และ "ดั่งกันและกัน" จากตาสูใจ ธรรมะใกล้มือ...ของท่านไถ่นัท ฮันห์... โดยคุณ นันทจิตรา...มีภาพประกอบโดยคุณ สมคิด ชัยจิตวนิช...

สองเล่มนี้เมื่ออ่านแล้ว... ต่างพูดถึง...เหตุแห่งการเกิด และสิ่งที่พึงเป็นไปตามเหตุนั้น...

เล่มแรกนั้น ได้ความลึกซึ้ง...ทางปัญญาตอบคำถามของสรรพสิ่งต่างๆ ที่ดำรงอยู่... ในเล่มดั่งกันและกัน... ลุ่มลึกยิ่งตามแนวมหายาน...

อิทัปปัจจยตา ;

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

เพราะความเกิดแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิด

เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป...

................................

ดอกไม้เอ๋ย เจ้าเติบโตมาจากปุ๋ยและขยะ กลิ่นเหม็นฉุน

ขยะเอ๋ย วันหนึ่ง เจ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นดอกไม้ งดงาม ส่งกลิ่นหอมขจรไกล

สรรพสิ่งล้วนเป็นดั่งกันและกัน...

"ดั่งกันและกัน"

เขียน 19 Jul 2008 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)